ถึงเพื่อน นพต.รุ่นที่ 36 ชลบุรี (เขาน้อย 36) ทุกท่าน

หลังจากได้รับงบประมาณในการจัดทำเว็บไซต์รุ่นอย่างเป็นทางการ และตอนนี้ก็พร้อมใช้งานแล้ว

อาจจะยังไม่สมบูรณ์แต่ก็พร้อมที่จะใช้งานได้...

และบ้านใหม่ของเรา

www.36chonburi.com

คลิกเข้าใช้งานได้ตั้งแต่บัดนี้...

ในส่วนของการใช้งานท่านใดมีคำติชม แนะนำ

ก็แจ้งมาใด้นะครับ..จะไ้ด้ดำเนินการแก้ไขหรือ

ผิดพลาดประการใดแจ้งมาที่

จ.ส.ต.ทัตเทพ ฯ 087-0590918

Free Web Hosting